İşkur Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) Sözlü Sınav Sonucu
  15.07.2021

        4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak temizlik görevlisi istihdam edilmesi için 04/03/2021 tarihinde sınav ilanı yapılmış ve söz konusu ilan kapsamında başvurular alınarak adalet komisyonu başkanlığımızca sözlü sınav işlemleri tamamlanarak sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.
         Sözlü Sınav sonucunda "Asil" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Karaman Adliyesi Adalet Komisyonu Kalemine 27/07/2021 tarihine kadar getirmeleri gerekmektedir.
         Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.15/07/2021


  1- Diploma aslı ve fotokopisi veya komisyonca onaylı örneği.
  2- Mal bildirim Formu (Üzerine kayıtlı herhangi bir şey olmasa dahi iki sayfası da imzalanmak suretiyle) (Tıklayınız).
  3- Tercih Formu - (Tıklayınız).          
  4- Biyometrik fotoğraf 2 adet. (Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
  5- Askerlik Durum Belgesi ve Askerlik yapanlar için terhis belgesi
  6- Adli Sicil Kaydı. ( E-devlet çıktısı kabul edilecektir)
  7- Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (Tıklayınız).
  8- Sağlık Beyanı (Tıklayınız).
  9- Eşinin iş durumuna ilişkin Beyan (Tıklayınız).

  10- Güvenlik soruşturma formu (Tıklayınız)

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Karaman Adalet Sarayı Hamidiye Mah. 1856. Sokak No: 31

  Telefon

  0 (338) 226 60 00

  0 (338) 226 60 11 - 226 60 12

  E-Posta

  karamancbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu